Inspekce nemovitostí

Služba poskytuje kupujícímu informaci o stavebně-technickém stavu nemovitosti a o nákladech na nutné opravy či rekonstrukci. Prodávající díky objektivní zprávě může zvýšit atraktivitu své nemovitosti.

Naši inspektoři mají odborné vzdělání stavebního směru, mnohaletou praxi, kvalitní měřící zařízení a detailní metodiku pro odborné prověření nemovitosti.

Kontroluje se zejména:

Statika - trhliny, stav nosných konstrukcí, stabilita. 

Suterény – zavlhlé omítky, vzlínající vlhkost, plísně, větrání.

Okna – funkce, netěsnosti, poškozené parapety, kondenzace. 

Omítky – trhliny, příčiny vlhkostních map. 

Podlahy – stav a možnosti rekonstrukce.

Kanalizace – staří a stav stoupaček i připojovacích potrubí. 

Vytápění – zdroj vytápění, jeho stáří a funkčnost. Náklady na vytápění.

Elektroinstalace – stáří, stav a materiál rozvodů, rozvaděčů a jističů. 

Střecha - přístup, současné opravy, kvalita krovů, u sádrokartonových záklopů sledujeme trhliny a projevy protržených parotěsných izolací a zatékání.