Postup prodeje či koupě nemovitostí u nás

První kontakt s prodávajícím – prostřednictvím telefonu, internetu nebo osobní návštěvy naší realitní kanceláře.

Makléř zjistí představy klienta  o nemovitosti, co je pro něj důležité (rychlost prodeje, výše prodejní ceny,  specifické požadavky).

Realitní kancelář zjistí právní stav nemovitosti na katastru nemovitostí.

Dojednání podmínek prodeje nemovitosti – stanovení aktuální tržní ceny, stanovení strategie prodeje, podpis zprostředkovatelské smlouvy mezi klientem a realitní kanceláří.

Prohlídky nemovitostí zajišťované v režii realitní kanceláře s vážnými zájemci o nemovitost, kteří již byli seznámeni se základními parametry dané nemovitosti.

Rezervace nemovitosti na základě rezervační smlouvy a zaplacení rezervační zálohy – záruka pro prodávajícího, že kupující je opravdu vážným zájemcem, záruka pro kupujícího, že nemovitost bude prodána jemu.

Zajištění komplexního právního servisu ze strany realitní kanceláře (sepsání budoucí kupní smlouvy, kupní smlouvy, případně dalších smluv, jsou-li třeba – smlouva o zřízení zástavního práva  apod.).

Zajištění úschovy peněžních prostředků v advokátní úschově.

Předání nemovitosti kupujícímu, sepsání předávacích protokolů, přítomnost makléře při předávání nemovitosti.

Dohlédnutí na zaplacení daně z převodu nemovitostí z úschovy finančnímu úřadu, poradenství při podání daně z převodu nemovitostí či vypracování a podání daňového přiznání na základě plní moci. Zajistíme znalecký posudek pro daňové účely. 

Zařídíme pro Vás přepis energií, pomůžeme se stěhováním či vyklizením nemovitosti.